Informace

Nezapomeňte prosím, že zde uvedené obrázky a údaje odpovídají stavu v červnu 2013. Prezentovaná vyobrazení jsou pouze příklady a nemusí odrážet skutečný a aktuální stav originálních vozidel.

Pro další informace se prosím obraťte na Vašeho prodejce Mercedes-Benz.

Každý nákladní vůz něco stojí. Náš šetří.

Mnoho faktorů při provozu nákladního vozidla způsobují náklady. I v případě, že nemáte všechny náklady v rukou, můžete podniknout něco pro to, aby Váš nákladní vůz jezdil hospodárněji: téměř polovinu, a sice 47 % nákladů, lze totiž aktivně ovlivnit.

V kapitolách Investice, Spotřeba, Údržba a opravy a Zbytková hodnota Vám ukážeme, na kterou oblast se v tomto ohledu můžete účinně zaměřit.

Každý nákladní vůz něco stojí. Náš šetří.