Informace

Nezapomeňte prosím, že zde uvedené obrázky a údaje odpovídají stavu v červnu 2013. Prezentovaná vyobrazení jsou pouze příklady a nemusí odrážet skutečný a aktuální stav originálních vozidel.

Pro další informace se prosím obraťte na Vašeho prodejce Mercedes-Benz.

Nejlepší nákladní vůz je tím pravým.

Investice do nového nákladního vozu je rozhodnutí, které musí být pečlivě plánováno.

Pokusíme se zde pozorně naslouchat a přesně pochopit požadavky. Nemyslíme na modelové řady a typy vozidel, ale na obory.

Protože jen nejlepší nákladní vůz je tím pravým. Nákladní vůz, který se k Vám přesně hodí.

Další úsporný potenciál se nachází v oblasti spotřeby, údržby a zůstatkové hodnoty. Příslušné informace k tomuto tématu najdete ve filmových příspěvcích a podrobnostech v příslušných kapitolách tohoto internetového magazínu.