Informace

Nezapomeňte prosím, že zde uvedené obrázky a údaje odpovídají stavu v červnu 2013. Prezentovaná vyobrazení jsou pouze příklady a nemusí odrážet skutečný a aktuální stav originálních vozidel.

Pro další informace se prosím obraťte na Vašeho prodejce Mercedes-Benz.

Nákladní vůz vydělává peníze, jen když jezdí.

Opravy a údržba stojí nejen peníze, ale také čas. Proto by měla být jejich četnost co nejnižší a měly by trvat co nejkratší dobu.

Ukážeme Vám, jak velký vliv máte na běžné výdaje za nákladní vůz.

Protože nákladní vůz vydělává peníze, jen když jezdí.

Další úsporný potenciál se nachází v oblasti investic, spotřeby a zůstatkové hodnoty. Informace k těmto tématům najdete ve filmových příspěvcích a podrobnostech k příslušným kapitolám v tomto internetovém magazínu.