Informace

Nezapomeňte prosím, že zde uvedené obrázky a údaje odpovídají stavu v červnu 2013. Prezentovaná vyobrazení jsou pouze příklady a nemusí odrážet skutečný a aktuální stav originálních vozidel.

Pro další informace se prosím obraťte na Vašeho prodejce Mercedes-Benz.

Prvotřídní nákladní vůz je investicí do nového.

Zbytková hodnota Vašeho nákladního vozu je téměř stejně důležitá jako původní investice.

Také na konci životního cyklu vozidla existují možnosti, jak již od počátku získat větší jistotu při plánování použití Vašeho kapitálu.

Protože prvotřídní nákladní vůz je investicí do nového.

Další úsporný potenciál se nachází v oblasti investic, spotřeby, oprav a údržby. Informace k těmto tématům najdete ve filmových příspěvcích a podrobnostech k příslušným kapitolám v tomto internetovém magazínu.