Information

Vær opmærksom på, at de her viste billeder og angivelser er fra juni 2013. De viste billeder er kun eksempler og gengiver ikke originalbilernes faktiske og aktuelle tilstand.

Kontakt din Mercedes-Benz forhandler for yderligere oplysninger.

Kundernes mening.

At gøre facit overlader vi gerne til kunderne: Europas transportvognmænd har ordet.