Information

Vær opmærksom på, at de her viste billeder og angivelser er fra juni 2013. De viste billeder er kun eksempler og gengiver ikke originalbilernes faktiske og aktuelle tilstand.

Kontakt din Mercedes-Benz forhandler for yderligere oplysninger.

Enhver lastbil koster. Vores er besparende.

Mange faktorer forårsager omkostninger ved drift af en lastbil. Selv om du ikke kan styre alle omkostninger, kan du dog gøre noget for at køre mere økonomisk i din lastbil: For næsten halvdelen af omkostningerne (47%) kan påvirkes aktivt.

I afsnittene investering, forbrug, service og restværdi viser vi dig, hvilke områder det mest lønner sig at fokusere på.

Enhver lastbil koster. Vores er besparende.