Πληροφορίες

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη, ότι οι εικόνες και τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ ίσχυαν τον Ιούνιο του 2013. Οι εικόνες είναι απλώς ενδεικτικές και δεν αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως την πραγματική και τρέχουσα κατάσταση των γνήσιων οχημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα Mercedes-Benz που σας εξυπηρετεί.

>  επένδυση >  Κατανάλωση >  Συντήρηση >  Υπολειμματική αξία

Όλα τα φορτηγά κοστίζουν, το δικό μας εξοικονομεί.

Κατά τη χρήση ενός φορτηγού υπάρχουν πολλοί παράγοντες κόστους. Ορισμένα είδη κόστους δεν μπορούν δυστυχώς να επηρεαστούν, κάποια άλλα, όμως, βεβαίως.

Υπάρχουν καινοτομίες! Ανακαλύψτε τα ενημερωμένα περιεχόμενα σχετικά με το θέμα Συνολικό κόστος κύκλου ζωής στην ενότητα: Νέα θέματα.
Το αποτέλεσμα στην πράξη: Η άποψη των ευρωπαϊκών μεταφορικών εταιρειών. Οι απόψεις των πελατών μας τα λένε όλα.