Πληροφορίες

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη, ότι οι εικόνες και τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ ίσχυαν τον Ιούνιο του 2013. Οι εικόνες είναι απλώς ενδεικτικές και δεν αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως την πραγματική και τρέχουσα κατάσταση των γνήσιων οχημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα Mercedes-Benz που σας εξυπηρετεί.

Ένα καλό φορτηγό γίνεται καλύτερο με τον οδηγό του.

Η κατανάλωση καυσίμου αποτελεί τον μεγαλύτερο παράγοντα κόστους φτάνοντας το 30%. Η μειωμένη κατανάλωση δεν είναι καλή μόνο για τα οικονομικά σας, αλλά και για το περιβάλλον: χάρη στην τέλεια συνεργασία τεχνολογίας, έξυπνης ανάλυσης τρόπου οδήγησης και προσαρμοσμένης εκπαίδευσης οδηγών.

Διότι ένα καλό φορτηγό γίνεται καλύτερο με τον οδηγό του.

Περαιτέρω δυνατότητες εξοικονόμησης υπάρχουν στους τομείς επένδυσης, συντήρησης και υπολειμματικής αξίας. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στις ταινίες και τις λεπτομέρειες των αντίστοιχων κεφαλαίων σε αυτό το Webspecial.