Πληροφορίες

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη, ότι οι εικόνες και τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ ίσχυαν τον Ιούνιο του 2013. Οι εικόνες είναι απλώς ενδεικτικές και δεν αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως την πραγματική και τρέχουσα κατάσταση των γνήσιων οχημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα Mercedes-Benz που σας εξυπηρετεί.

Απόψεις πελατών.

«[…] Το νέο Actros Euro VI, το οποίο χρησιμοποιούμε στο στόλο μας από το Σεπτέμβριο του 2012, ξεπέρασε όλες τις προσδοκίες μας στον τομέα της κατανάλωσης. […]»

  /