Πληροφορίες

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη, ότι οι εικόνες και τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ ίσχυαν τον Ιούνιο του 2013. Οι εικόνες είναι απλώς ενδεικτικές και δεν αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως την πραγματική και τρέχουσα κατάσταση των γνήσιων οχημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα Mercedes-Benz που σας εξυπηρετεί.

Ένα φορτηγό συμφέρει μόνο όταν κινείται.

Οι επισκευές και η συντήρηση δεν κοστίζουν μόνο χρήματα αλλά και χρόνο. Συνεπώς, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν σπανιότερες και συντομότερες.

Εμείς μπορούμε να σας δείξουμε πως θα ελέγξετε τα λειτουργικά έξοδα του φορτηγού σας.

Διότι ένα φορτηγό συμφέρει μόνο όταν κινείται.

Περαιτέρω δυνατότητες εξοικονόμησης υπάρχουν στους τομείς επένδυσης, κατανάλωσης και υπολειμματικής αξίας. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στις ταινίες και τις λεπτομέρειες των αντίστοιχων κεφαλαίων σε αυτό το Webspecial.