Πληροφορίες

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη, ότι οι εικόνες και τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ ίσχυαν τον Ιούνιο του 2013. Οι εικόνες είναι απλώς ενδεικτικές και δεν αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως την πραγματική και τρέχουσα κατάσταση των γνήσιων οχημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα Mercedes-Benz που σας εξυπηρετεί.

Ένα ποιοτικό φορτηγό αποτελεί μακροπρόθεσμη επένδυση.

Η υπολειμματική αξία ενός φορτηγού είναι εξίσου σημαντική με την αρχική επένδυση.

Ακόμα και στο τέλος του κύκλου ζωής του οχήματος υπάρχουν δυνατότητες για ασφαλή προγραμματισμό της χρήσης του κεφαλαίου.

Άλλωστε, ένα ποιοτικό φορτηγό αποτελεί επένδυση για το επόμενο.

Περαιτέρω δυνατότητες εξοικονόμησης υπάρχουν στους τομείς επένδυσης, κατανάλωσης και επισκευής & συντήρησης. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στις ταινίες και τις λεπτομέρειες των αντίστοιχων κεφαλαίων σε αυτό το Webspecial.