Πληροφορίες

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη, ότι οι εικόνες και τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ ίσχυαν τον Ιούνιο του 2013. Οι εικόνες είναι απλώς ενδεικτικές και δεν αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως την πραγματική και τρέχουσα κατάσταση των γνήσιων οχημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα Mercedes-Benz που σας εξυπηρετεί.

Το καλύτερο φορτηγό είναι το κατάλληλο φορτηγό.

Η επένδυση σε ένα φορτηγό αποτελεί μία απόφαση, η οποία πρέπει να σχεδιαστεί επιμελώς.

Εδώ, προσπαθούμε να ακούμε με προσοχή και να κατανοούμε ακριβώς τις απαιτήσεις. Δεν σκεφτόμαστε με βάση κατασκευαστικές σειρές και τύπους οχημάτων, αλλά με βάση τους κλάδους δραστηριότητας.

Διότι μόνο το καλύτερο φορτηγό είναι το κατάλληλο φορτηγό. Ένα φορτηγό που ταιριάζει ακριβώς στις δικές σας ανάγκες.

Περαιτέρω δυνατότητες εξοικονόμησης υπάρχουν στους τομείς κατανάλωσης, συντήρησης και υπολειμματικής αξίας. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στις ταινίες και τις λεπτομέρειες των αντίστοιχων κεφαλαίων σε αυτό το Webspecial.