Informasjon

Merk at de viste bildene og opplysningene er fra juni 2013. De viste illustrasjonene er bare eksempler og gjengir ikke den faktiske eller aktuelle tilstanden til originalkjøretøyene.

Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du ta kontakt med din Mercedes-Benz forhandler.

Sjåføren gjør en god lastebil enda bedre.

Med sine 30 % utgjør drivstofforbruket den største kostnadsfaktoren. Reduksjoner er ikke bra bare for lommeboken, men også for miljøet: Takket være et perfekt samspill mellom kjøretøyteknologi, intelligent kjørestilanalyse og tilpasset føreropplæring.

For sjåføren gjør en god lastebil enda bedre.

Et ytterligere innsparingspotensial ligger på områdene investering, service og restverdi. Du finner aktuell informasjon om dette i filminnslagene og detaljer i de tilhørende kapitlene i denne Webspecial.