Informasjon

Merk at de viste bildene og opplysningene er fra juni 2013. De viste illustrasjonene er bare eksempler og gjengir ikke den faktiske eller aktuelle tilstanden til originalkjøretøyene.

Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du ta kontakt med din Mercedes-Benz forhandler.

Beste lastebil er riktig lastebil.

Investering i en ny lastebil er en beslutning som krever grundig planlegging.

Vi forsøker med dette å lytte nøye og skaffe oss en eksakt forståelse av kravene. Vi tenker ikke i serier og modeller, men snarere i bransjer.

For bare den riktige lastebilen er den beste. En lastebil som passer perfekt for deg.

Et ytterligere innsparingspotensial ligger på områdene forbruk, service og restverdi. Du finner aktuell informasjon om dette i filminnslagene og detaljer i de tilhørende kapitlene i denne Webspecial.