Informasjon

Merk at de viste bildene og opplysningene er fra juni 2013. De viste illustrasjonene er bare eksempler og gjengir ikke den faktiske eller aktuelle tilstanden til originalkjøretøyene.

Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du ta kontakt med din Mercedes-Benz forhandler.

En lastebil tjener ikke penger før den kjører.

Reparasjoner og service koster ikke bare penger, men også tid. Og bør følgelig foregå så sjelden og kortvarig som mulig.

Vi viser deg hvor stor innflytelse du har på de løpende lastebilkostnadene.

For en lastebil tjener ikke penger før den kjører.

Et ytterligere innsparingspotensial ligger på områdene investering, forbruk og restverdi. Du finner aktuell informasjon om dette i filminnslagene og detaljer i de tilhørende kapitlene i denne Webspecial.