Informasjon

Merk at de viste bildene og opplysningene er fra juni 2013. De viste illustrasjonene er bare eksempler og gjengir ikke den faktiske eller aktuelle tilstanden til originalkjøretøyene.

Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du ta kontakt med din Mercedes-Benz forhandler.

En førsteklasses lastebil er en investering i den neste.

Lastebilens restverdi er nesten like viktig som den opprinnelige investeringen.

Også mot slutten av kjøretøyets levetid finnes det muligheter til å sørge for mer sikkerhet fra starten av ved planleggingen av kapitalinnsatsen.

For en førsteklasses lastebil er en investering i den neste.

Et ytterligere innsparingspotensial ligger på områdene investering, forbruk, reparasjoner og service. Du finner aktuell informasjon om dette i filminnslagene og detaljer i de tilhørende kapitlene i denne Webspecial.