Informasjon

Merk at de viste bildene og opplysningene er fra juni 2013. De viste illustrasjonene er bare eksempler og gjengir ikke den faktiske eller aktuelle tilstanden til originalkjøretøyene.

Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du ta kontakt med din Mercedes-Benz forhandler.

Alle lastebiler koster. Vår sparer.

Det er mange faktorer som forårsaker kostnader ved driften av en lastebil. Selv om du ikke har kontroll på alle kostnader, kan du likevel ta noen grep for å kunne kjøre lastebilen enda mer økonomisk: nesten halvparten, nærmere bestemt 47 % av kostnadene kan påvirkes aktivt.

I kapitlene om investering, forbruk, service og restverdi viser vi deg hvor du kan oppnå mest.

Alle lastebiler koster. Vår sparer.