Informacja

Prosimy uwzględnić fakt, że zamieszczone tu zdjęcia i informacje oddają stan z czerwca 2013 roku. Prezentowane ilustracje są jedynie przykładowe i nie odzwierciedlają rzeczywistego, aktualnego stanu oryginalnych pojazdów.

Więcej informacji udzieli Państwu najbliższy dealer Mercedes-Benz.

Każda ciężarówka kosztuje. Nasza przynosi oszczędności.

Jest wiele czynników generujących koszty podczas eksploatacji samochodu ciężarowego. Nawet jeśli nie mają Państwo kontroli nad wszystkimi kosztami, nie wyklucza to bardziej ekonomicznej eksploatacji pojazdu, ponieważ na prawie połowę tych kosztów (dokładnie 47%) mogą Państwo aktywnie wpływać.

W poszczególnych rozdziałach – „Inwestycja”, „Zużycie paliwa”, „Naprawy i serwisowanie” oraz „Wartość końcowa” – pokażemy Państwu, jak trwale obniżyć koszty pojazdu.

Każda ciężarówka kosztuje. Nasza przynosi oszczędności.