Informacja

Prosimy uwzględnić fakt, że zamieszczone tu zdjęcia i informacje oddają stan z czerwca 2013 roku. Prezentowane ilustracje są jedynie przykładowe i nie odzwierciedlają rzeczywistego, aktualnego stanu oryginalnych pojazdów.

Więcej informacji udzieli Państwu najbliższy dealer Mercedes-Benz.

Najlepsza ciężarówka to odpowiednia ciężarówka.

Inwestycja w nowy samochód ciężarowy to decyzja, która wymaga starannego zaplanowania.

Na tym etapie staramy się uważnie słuchać, aby dokładnie zrozumieć wymagania. Myślimy nie w kategoriach typoszeregów i typów pojazdów, lecz w kategoriach branż.

Bowiem najlepsza ciężarówka to odpowiednia ciężarówka. Pojazd, który dokładnie do Państwa pasuje.

Dalszy potencjał oszczędności tkwi w takich obszarach jak zużycie paliwa, serwisowanie i wartość końcowa. Stosowne informacje na ten temat znajdą Państwo na filmach oraz w szczegółowych opisach odpowiednich rozdziałów tej prezentacji WebSpecial.