Informacja

Prosimy uwzględnić fakt, że zamieszczone tu zdjęcia i informacje oddają stan z czerwca 2013 roku. Prezentowane ilustracje są jedynie przykładowe i nie odzwierciedlają rzeczywistego, aktualnego stanu oryginalnych pojazdów.

Więcej informacji udzieli Państwu najbliższy dealer Mercedes-Benz.

Ciężarówka zarabia tylko wtedy, gdy jeździ.

Koszt napraw i serwisowania pojazdu to nie tylko pieniądze, ale też czas. Dlatego czynności te powinny odbywać się jak najrzadziej i trwać jak najkrócej.

Pokażemy tu, jaki wpływ mają Państwo na bieżące koszty swoich ciężarówek.

Ciężarówka zarabia bowiem tylko wtedy, gdy jeździ.

Dalszy potencjał oszczędności tkwi w takich obszarach jak inwestycja, zużycie paliwa oraz wartość końcowa. Stosowne informacje na ten temat znajdą Państwo na filmach oraz w szczegółowych opisach odpowiednich rozdziałów tej prezentacji WebSpecial.