Informacja

Prosimy uwzględnić fakt, że zamieszczone tu zdjęcia i informacje oddają stan z czerwca 2013 roku. Prezentowane ilustracje są jedynie przykładowe i nie odzwierciedlają rzeczywistego, aktualnego stanu oryginalnych pojazdów.

Więcej informacji udzieli Państwu najbliższy dealer Mercedes-Benz.

Pierwszorzędna ciężarówka to zarazem inwestycja w następną ciężarówkę.

Wartość końcowa Państwa ciężarówki jest niemal równie ważna jak pierwotna inwestycja związana z jej nabyciem.

Również na końcu cyklu życia pojazdu dostępne są rozwiązania, pozwalające od początku zapewnić Państwu większe bezpieczeństwo przy planowaniu inwestycji.

Bowiem pierwszorzędna ciężarówka to zarazem inwestycja w następną ciężarówkę.

Dalszy potencjał oszczędności tkwi w takich obszarach jak inwestycja, zużycie paliwa oraz naprawy i serwisowanie. Stosowne informacje na ten temat znajdą Państwo na filmach oraz w szczegółowych opisach odpowiednich rozdziałów tej prezentacji WebSpecial.