Informacja

Prosimy uwzględnić fakt, że zamieszczone tu zdjęcia i informacje oddają stan z czerwca 2013 roku. Prezentowane ilustracje są jedynie przykładowe i nie odzwierciedlają rzeczywistego, aktualnego stanu oryginalnych pojazdów.

Więcej informacji udzieli Państwu najbliższy dealer Mercedes-Benz.

Dobra ciężarówka dzięki swojemu kierowcy staje się jeszcze lepsza.

Zakup paliwa to największy czynnik kosztowy, stanowiący aż 30% kosztów całkowitych (TCO). Obniżenie zużycia paliwa to duża ulga nie tylko dla finansów firmy transportowej, lecz również dla środowiska naturalnego. Kluczowa jest tu odpowiednia kombinacja techniki pojazdu, inteligentnej analizy stylu jazdy oraz dostosowanego do nich szkolenia kierowcy.

Dobra ciężarówka dzięki swojemu kierowcy staje się bowiem jeszcze lepsza.

Dalszy potencjał oszczędności tkwi w takich obszarach jak inwestycja, serwisowanie oraz wartość końcowa. Stosowne informacje na ten temat znajdą Państwo na filmach oraz w szczegółowych opisach odpowiednich rozdziałów tej prezentacji WebSpecial.