Information

Observera att de bilder och uppgifter som visas här är från juni 2013. Bilderna är bara exempel och visar inte originalbilarnas faktiska och aktuella tillstånd.

Kontakta din Mercedes-Benz återförsäljare för mer information.

En bra förare gör lastbilen ännu bättre.

Bränsleförbrukningen utgör den största kostnadsandelen med 30 %. En lägre bränsleförbrukning ökar lönsamheten och minskar miljöbelastningen. Det uppnår vi genom ett perfekt samspel mellan fordonsteknik, körstilsanalys och förarutbildningar.

En bra förare gör lastbilen ännu bättre

Du hittar ytterligare besparingspotential inom områdena investering, service och restvärde. Du hittar mer information om detta i videoklippen och de olika kapitlen i denna webbspecial.