Information

Observera att de bilder och uppgifter som visas här är från juni 2013. Bilderna är bara exempel och visar inte originalbilarnas faktiska och aktuella tillstånd.

Kontakta din Mercedes-Benz återförsäljare för mer information.

Alla lastbilar innebär kostnader – våra innebär besparingar.

Det kostar att hålla en lastbil i körklart skick.Även om det inte går att kontrollera alla kostnader finns det mycket du kan göra för att köra mer kostnadseffektivt. Det är hela 47 % av kostnaderna som kan påverkas.

I kapitlen om investering, förbrukning, service och restvärde visar vi var besparingarna kan göras.

Alla lastbilar innebär kostnader – våra innebär besparingar