Information

Observera att de bilder och uppgifter som visas här är från juni 2013. Bilderna är bara exempel och visar inte originalbilarnas faktiska och aktuella tillstånd.

Kontakta din Mercedes-Benz återförsäljare för mer information.

Den bästa lastbilen är den rätta lastbilen.

Att investera i en ny lastbil kräver noggrann planering.

Vi är alltid lyhörda och föröker ta reda på exakt vilka önskemål kunden har. Vi tänker inte i modellserier och fordonstyper utan i branscher.

För det är bara den bästa lastbilen som är den rätta.Den lastbil som passar just dig.

Upptäck besparingspotentialen inom områdena förbrukning, service och restvärde. Det finns mer information om detta i videoklippen och de olika kapitlen i denna webbspecial.