Information

Observera att de bilder och uppgifter som visas här är från juni 2013. Bilderna är bara exempel och visar inte originalbilarnas faktiska och aktuella tillstånd.

Kontakta din Mercedes-Benz återförsäljare för mer information.

Kundutlåtanden.

Vi vinner i praktiken! Läs vad speditörer i Europa har att säga.