Information

Observera att de bilder och uppgifter som visas här är från juni 2013. Bilderna är bara exempel och visar inte originalbilarnas faktiska och aktuella tillstånd.

Kontakta din Mercedes-Benz återförsäljare för mer information.

Lönsamma lastbilar är körklara lastbilar.

Reparation och service kostar både pengar och tid. Därför bör de ske så sällan och så snabbt som möjligt.

Vi demonstrerar hur du kan påverka driftskostnaden för din lastbil.

En lastbil är bara lönsam när den körs.

Upptäck besparingspotentialen inom områdena investering, förbrukning och restvärde. Det finns mer information om detta i videoklippen och de olika kapitlen i denna webbspecial.