Information

Observera att de bilder och uppgifter som visas här är från juni 2013. Bilderna är bara exempel och visar inte originalbilarnas faktiska och aktuella tillstånd.

Kontakta din Mercedes-Benz återförsäljare för mer information.

Investera i nästa fordon – Köp en bra lastbil nu.

Din lastbils restvärde är nästan lika viktigt som den ursprungliga investeringen.

Även i slutet av en lastbils livscykel kan den göra nytta genom att öka säkerheten vid planering av kapitalinsatser.

För en bra lastbil är även en investering i nästa lastbil.

Det finns ytterligare besparingspotential inom områdena investering, förbrukning, reparation och service. Det finns mer information om detta i videoklippen och de olika kapitlen i denna webbspecial.